Inwestorom

Schidnycia, ul. B. Chmielnickiego, 25

Powierzchnia działki od 0.6478 ha, miejska wieś Schidnycia

Schidnycia, ul. B. Chmielnickiego, 26

Powierzchnia działki 0,3 ha, miejska wieś Schidnycia

Stary Kropywnyk, powiat Drohobycki

Powierzchnia działki 8 ha, powiat Drohobycki, wieś Stary Kropywnyk.

Javora, powiat Turki

Powierzchnia działki od 4,5 ha, powiat Turkiwkiy, wieś Jawora.

Головна