Usługi

Obszar działania firmy budowlanej "Olwer"

 • Budowa mieszkaniowych i komercyjnych nieruchomości (pod klucz)
 • Zakup działek (dokumenty), przygotowanie dokumentacji projektowej, umów o usługi budowlane;
 • Realizacja nieruchomości, działek;
 • Produkcja desek;
 • Udzielanie usług transportowych

  Główne obszary działania firmy budowlanej "Olwer"

  1. Usługi budowlano-montażowe

 • Rozwój gleby, instalacja podziemnych struktur;
 • Lokowania ramek oraz fundamentów prefabrykowanych i monolitycznych;
 • Rozmieszczenie fundamentów przy pomocy pali;
 • Konstrukcje metalowe;
 • Montaż z prefabrykatów betonowych, żelbetowych i armotsementnyh struktur;
 • Konstrukcja z kamienia i struktur armokamiennych;
 • Montaż konstrukcji inżynierskich.

  2. Montaż wewnętrznych inżynierii, systemów, urządzeń i przyrządów pomiarowych

 • Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja;
 • Ogrzewanie;
 • Wentylacja i klimatyzacja;
 • Energia elektryczna, urządzenie elektryczne i elektryczne oświetlenie;
 • Komunikacja, sygnalizacja, radio, telewizja, informacyjne;

  3. Montaż zewnętrznych inżynierii, systemów, urządzeń i przyrządów pomiarowych

 • Zaopatrzenie w wodę;
 • Kanalizacja;
 • Ciepła i gorąca wody;
 • Energia elektryczna, oświetlenie elektryczne;
 • Komunikacja, sygnalizacja, radio, telewizja, informacyjne;

  4. Budowa obiektów transportowych

 • Drogi samochodowe;

  5. Działalność w zakresie inżynierii budownictwa

 • Generalny kontrahent w budownictwie;

  6. Realizacja nadzoru technicznego za budownictwem.

 

Головна